7 เหตุผล! ทำไม สร้างบ้านหรู กับบริษัทรับสร้างบ้าน

7 เหตุผล! ทำไม สร้างบ้านหรู กับบริษัทรับสร้างบ้าน

25 ต.ค. 2565   ผู้เข้าชม 29

การจะสร้างบ้านทั้งที! หลาย ๆ คนมักจะมีความฝันอยากจะ สร้างบ้านหรู สักหนึ่งหลังเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่ตนเองหรือครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการและอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างบ้านนั้นต่างมีขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากและใช้เวลาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งานเอกสาร งานออกแบบบ้าน งานวัสดุและอุปกรณ์บ้าน รวมไปถึงการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างบ้าน แต่จะดีกว่าไหม ? หากเราเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสร้างบ้านให้แก่เรา พร้อมทั้งมีบริการสร้างบ้านหรูแบบครบวงจร

มาดูกันดีกว่า ว่าทำไมต้องสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้าน

7 เหตุผล ทำไมถึงต้องสร้างบ้านหรูกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน บทความนี้ ปัญญาฤทธิ์ จึงได้รวบรวมเหตุผลว่าทำไมการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านถึงตอบโจทย์สำหรับการสร้างบ้านหรู ไปดูกัน

บริษัทรับสร้างบ้าน มีความน่าเชื่อถือ 

การสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้านค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน อีกทั้งในกระบวนการก่อสร้างยังมีการทำเอกสารสัญญาในการก่อสร้างบ้านที่มีลายมือชื่อชัดเจนขึ้น เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบได้ หมดกังวลเรื่องการโดนทิ้งงาน อีกทั้งยังสามารถติดตามผลงานการสร้างบ้านที่ผ่านมาของบริษัทรับสร้างบ้านตามช่องทางต่าง ๆ ได้อีกด้วย 


มีการดำเนินการแบบครบวงจรในการสร้างบ้าน

การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยให้เจ้าของบ้านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหลาย ๆ ฝ่าย เพราะบริษัทรับสร้างบ้านมีบุคลากรและกระบวนการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่ฝ่ายออกแบบบ้านทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายเอกสาร BOQ ฝ่ายดำเนินการก่อสร้าง จนถึงการตรวจสอบและส่งมอบบ้าน อีกทั้งยังช่วยติดต่อและดำเนินงานในด้านเอกสารแทนเจ้าของบ้าน จึงทำให้การสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้านช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายอย่างยิ่ง 


สามารถสร้างบ้านหรูได้ตรงปกและตรงสเปก

การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน สามารถเลือกแบบบ้านได้หลากหลาย หรือออกแบบใหม่ได้ เพื่อให้ได้บ้านหรูที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด พร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องกระบวนการก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างที่ไม่ตรงตามตกลงไว้ เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะเนรมิตบ้านของคุณให้ตรงปกและตรงสเป็กอย่างมีคุณภาพมากที่สุดตามเอกสาร BOQ ที่ระบุไว้


มีเอกสาร BOQ ให้ตรวจสอบ 

บริษัทรับสร้างบ้านจะมีบริการจัดทำเอกสาร BOQ เพื่อแสดงรายการวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อแสดงถึงความสุจริต ไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยประโยชน์ของ BOQ ได้แก่

  • เปรียบเทียบราคากลางได้ เพราะ ในเอกสาร BOQ บริษัทรับสร้างบ้านจะใส่ราคากลางสำหรับวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดระหว่างก่อสร้าง รวบรวมเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างเสนอลูกค้า ซึ่งเอกสาร BOQ นี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเปรียบเทียบราคาการก่อสร้างจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อหาราคาที่โดนใจและพึงพอใจมากที่สุด 
  • ความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้าน เอกสาร BOQ แสดงถึงความจริงใจและสุจริตของบริษัทรับสร้างบ้านที่เปิดเผยรายการใช้จ่ายทั้งหมดแก่เจ้าของบ้าน
  • เช็กสเป็กวัสดุก่อสร้าง เอกสารดังกล่าวยังเป็นเอกสารที่ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านจริง ๆ นั้น ถูกต้องตามที่ระบุในรายละเอียดประเภทหรือชื่อของวัสดุในใบ BOQ หรือไม่ 
  • ช่วยทำให้ทราบระยะเวลางานก่อสร้าง ซึ่งภายในเอกสาร BOQ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าของบ้านทราบและเตรียมตัวได้ว่าตนเองจะได้รับการส่งมอบบ้านในช่วงเวลาใด รวมไปถึงการชำระเงินตามงวดที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
  • ช่วยควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง เอกสาร BOQ จะมีการสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งในด้านของวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้ทราบยอดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมไม่ให้งบประมาณบานปลายภายหลังได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าระหว่างการก่อสร้างนั้นราคาวัสดุจะสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคิดจากราคาวัสดุเดิมที่ระบุไว้ใน BOQ 
  • ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง สามารถใช้ BOQ ตรวจสอบวัสดุและติดตามการทำงานของบริษัทรับสร้างบ้านได้ทั้งระหว่างการก่อสร้างและก่อนส่งมอบบ้าน ว่าตรงตามมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่ เพื่อให้ได้บ้านหรูที่ตรงใจมากที่สุด 
  • ใช้เป็นเอกสารในการยื่นกู้กับธนาคารได้ เพราะเอกสาร BOQ สามารถนำไปยื่นกู้เพื่อขอสินเชื่อการสร้างบ้านกับธนาคารได้ โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากราคาวัสดุและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร BOQ 

ทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ 

เจ้าของบ้านสามารถวางใจได้ว่าจะได้บ้านหรูที่ตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุด เพราะบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพแบบครบวงจร เช่น วิศวกร สถาปนิกที่มีใบอนุญาตและประสบการณ์ยาวนาน สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาในการสร้างบ้านของตนเองได้ตลอด


งบประมาณไม่บานปลาย

สร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน แน่นอนว่าจะช่วยทำให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณได้เป็นอย่างดี เพราะเจ้าของบ้านจะได้รับทราบงบประมาณและเซ็นสัญญาตามงบที่ตกลงกันระหว่างบริษัทรับสร้างบ้านและเจ้าของบ้าน โดยจะเป็นราคาการก่อสร้างที่ถูกระบุไว้ในสัญญาการสร้างบ้าน แม้ว่าระหว่างการก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก็ตาม


บริษัทรับสร้างบ้านมีบริการหลังการขาย

บริษัทรับสร้างบ้านจะมีการตรวจสอบบ้านโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบบ้านแก่เจ้าของบ้าน อีกทั้งยังมีการรับประกันการสร้างบ้านที่เชื่อถือได้ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 7 เหตุผลที่บอกว่าทำไมเราจึงควรสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกจากจะได้บ้านที่ตรงใจแล้วยังเชื่อถือได้และอุ่นใจว่าจะได้บ้านที่มีมาตรฐาน เพราะ ผ่านการดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสร้างบ้านหรูให้ตรงใจคุณ  “ปัญญาฤทธิ์โฮม บริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่” เรายินดีให้บริการ เพราะเราเชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน การออกแบบและตกแต่งบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ที่พร้อมบริการสร้างบ้านให้แก่คุณ ปัญญาฤทธิ์โฮม บริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่ให้บริการดังนี้ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา พื้นที่ภาคเหนือตอนบน


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท วงกบประตูและหน้าต่าง ที่ต้องทำความรู้จักก่อนสร้างบ้าน!
15 ก.ค. 2565

ประเภท วงกบประตูและหน้าต่าง ที่ต้องทำความรู้จักก่อนสร้างบ้าน!

รอบรู้เรื่องบ้าน
รู้ก่อนสร้าง! 6 ลักษณะ ที่ดินต้องห้าม ที่ไม่ควรใช้ก่อสร้างบ้าน โดยเด็ดขาด!
27 ต.ค. 2565

รู้ก่อนสร้าง! 6 ลักษณะ ที่ดินต้องห้าม ที่ไม่ควรใช้ก่อสร้างบ้าน โดยเด็ดขาด!

รอบรู้เรื่องบ้าน
5 วิธีออกแบบบ้าน ลดกลิ่นอับ กำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ไม่ให้มากวนใจ
17 ต.ค. 2565

5 วิธีออกแบบบ้าน ลดกลิ่นอับ กำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ไม่ให้มากวนใจ

รอบรู้เรื่องบ้าน