7 เหตุผล! ทำไม สร้างบ้านหรู กับบริษัทรับสร้างบ้าน

7 เหตุผล! ทำไม สร้างบ้านหรู กับบริษัทรับสร้างบ้าน

25 ต.ค. 2565   ผู้เข้าชม 61

การจะสร้างบ้านทั้งที! หลาย ๆ คนมักจะมีความฝันอยากจะ สร้างบ้านหรู สักหนึ่งหลังเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่ตนเองหรือครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการและอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างบ้านนั้นต่างมีขั้นตอนการดำเนินการที่ยุ่งยากและใช้เวลาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งานเอกสาร งานออกแบบบ้าน งานวัสดุและอุปกรณ์บ้าน รวมไปถึงการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างบ้าน แต่จะดีกว่าไหม ? หากเราเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสร้างบ้านให้แก่เรา พร้อมทั้งมีบริการสร้างบ้านหรูแบบครบวงจร

มาดูกันดีกว่า ว่าทำไมต้องสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้าน

7 เหตุผล ทำไมถึงต้องสร้างบ้านหรูกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน บทความนี้ ปัญญาฤทธิ์ จึงได้รวบรวมเหตุผลว่าทำไมการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านถึงตอบโจทย์สำหรับการสร้างบ้านหรู ไปดูกัน

บริษัทรับสร้างบ้าน มีความน่าเชื่อถือ 

การสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้านค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน อีกทั้งในกระบวนการก่อสร้างยังมีการทำเอกสารสัญญาในการก่อสร้างบ้านที่มีลายมือชื่อชัดเจนขึ้น เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบได้ หมดกังวลเรื่องการโดนทิ้งงาน อีกทั้งยังสามารถติดตามผลงานการสร้างบ้านที่ผ่านมาของบริษัทรับสร้างบ้านตามช่องทางต่าง ๆ ได้อีกด้วย 


มีการดำเนินการแบบครบวงจรในการสร้างบ้าน

การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยให้เจ้าของบ้านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหลาย ๆ ฝ่าย เพราะบริษัทรับสร้างบ้านมีบุคลากรและกระบวนการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่ฝ่ายออกแบบบ้านทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายเอกสาร BOQ ฝ่ายดำเนินการก่อสร้าง จนถึงการตรวจสอบและส่งมอบบ้าน อีกทั้งยังช่วยติดต่อและดำเนินงานในด้านเอกสารแทนเจ้าของบ้าน จึงทำให้การสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้านช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายอย่างยิ่ง 


สามารถสร้างบ้านหรูได้ตรงปกและตรงสเปก

การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน สามารถเลือกแบบบ้านได้หลากหลาย หรือออกแบบใหม่ได้ เพื่อให้ได้บ้านหรูที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด พร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องกระบวนการก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างที่ไม่ตรงตามตกลงไว้ เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะเนรมิตบ้านของคุณให้ตรงปกและตรงสเป็กอย่างมีคุณภาพมากที่สุดตามเอกสาร BOQ ที่ระบุไว้


มีเอกสาร BOQ ให้ตรวจสอบ 

บริษัทรับสร้างบ้านจะมีบริการจัดทำเอกสาร BOQ เพื่อแสดงรายการวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อแสดงถึงความสุจริต ไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยประโยชน์ของ BOQ ได้แก่

  • เปรียบเทียบราคากลางได้ เพราะ ในเอกสาร BOQ บริษัทรับสร้างบ้านจะใส่ราคากลางสำหรับวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดระหว่างก่อสร้าง รวบรวมเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างเสนอลูกค้า ซึ่งเอกสาร BOQ นี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเปรียบเทียบราคาการก่อสร้างจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อหาราคาที่โดนใจและพึงพอใจมากที่สุด 
  • ความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้าน เอกสาร BOQ แสดงถึงความจริงใจและสุจริตของบริษัทรับสร้างบ้านที่เปิดเผยรายการใช้จ่ายทั้งหมดแก่เจ้าของบ้าน
  • เช็กสเป็กวัสดุก่อสร้าง เอกสารดังกล่าวยังเป็นเอกสารที่ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านจริง ๆ นั้น ถูกต้องตามที่ระบุในรายละเอียดประเภทหรือชื่อของวัสดุในใบ BOQ หรือไม่ 
  • ช่วยทำให้ทราบระยะเวลางานก่อสร้าง ซึ่งภายในเอกสาร BOQ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าของบ้านทราบและเตรียมตัวได้ว่าตนเองจะได้รับการส่งมอบบ้านในช่วงเวลาใด รวมไปถึงการชำระเงินตามงวดที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
  • ช่วยควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง เอกสาร BOQ จะมีการสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งในด้านของวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้ทราบยอดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมไม่ให้งบประมาณบานปลายภายหลังได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าระหว่างการก่อสร้างนั้นราคาวัสดุจะสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคิดจากราคาวัสดุเดิมที่ระบุไว้ใน BOQ 
  • ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง สามารถใช้ BOQ ตรวจสอบวัสดุและติดตามการทำงานของบริษัทรับสร้างบ้านได้ทั้งระหว่างการก่อสร้างและก่อนส่งมอบบ้าน ว่าตรงตามมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่ เพื่อให้ได้บ้านหรูที่ตรงใจมากที่สุด 
  • ใช้เป็นเอกสารในการยื่นกู้กับธนาคารได้ เพราะเอกสาร BOQ สามารถนำไปยื่นกู้เพื่อขอสินเชื่อการสร้างบ้านกับธนาคารได้ โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากราคาวัสดุและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร BOQ 

ทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ 

เจ้าของบ้านสามารถวางใจได้ว่าจะได้บ้านหรูที่ตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุด เพราะบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพแบบครบวงจร เช่น วิศวกร สถาปนิกที่มีใบอนุญาตและประสบการณ์ยาวนาน สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาในการสร้างบ้านของตนเองได้ตลอด


งบประมาณไม่บานปลาย

สร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน แน่นอนว่าจะช่วยทำให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณได้เป็นอย่างดี เพราะเจ้าของบ้านจะได้รับทราบงบประมาณและเซ็นสัญญาตามงบที่ตกลงกันระหว่างบริษัทรับสร้างบ้านและเจ้าของบ้าน โดยจะเป็นราคาการก่อสร้างที่ถูกระบุไว้ในสัญญาการสร้างบ้าน แม้ว่าระหว่างการก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก็ตาม


บริษัทรับสร้างบ้านมีบริการหลังการขาย

บริษัทรับสร้างบ้านจะมีการตรวจสอบบ้านโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบบ้านแก่เจ้าของบ้าน อีกทั้งยังมีการรับประกันการสร้างบ้านที่เชื่อถือได้ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 7 เหตุผลที่บอกว่าทำไมเราจึงควรสร้างบ้านหรูกับบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกจากจะได้บ้านที่ตรงใจแล้วยังเชื่อถือได้และอุ่นใจว่าจะได้บ้านที่มีมาตรฐาน เพราะ ผ่านการดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสร้างบ้านหรูให้ตรงใจคุณ  “ปัญญาฤทธิ์โฮม บริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่” เรายินดีให้บริการ เพราะเราเชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน การออกแบบและตกแต่งบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ที่พร้อมบริการสร้างบ้านให้แก่คุณ ปัญญาฤทธิ์โฮม บริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่ให้บริการดังนี้ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปางและพะเยา พื้นที่ภาคเหนือตอนบน


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบตกแต่งภายใน เชียงใหม่ โดยมัณฑนากรมืออาชีพ ที่ปัญญาฤทธิ์โฮม
20 พ.ค. 2565

ออกแบบตกแต่งภายใน เชียงใหม่ โดยมัณฑนากรมืออาชีพ ที่ปัญญาฤทธิ์โฮม

รอบรู้เรื่องบ้าน
สร้างบ้านหรู งบประมาณไม่บานปลาย ทำได้จริงหรือ ?
25 ต.ค. 2565

สร้างบ้านหรู งบประมาณไม่บานปลาย ทำได้จริงหรือ ?

รอบรู้เรื่องบ้าน
เลือก กระเบื้องปูพื้น แบบไหน ให้บ้านหรูหราและดูมีมิติ
25 ก.ค. 2565

เลือก กระเบื้องปูพื้น แบบไหน ให้บ้านหรูหราและดูมีมิติ

รอบรู้เรื่องบ้าน