เตรียม 6 เอกสารสร้างบ้านสำคัญ! ที่เจ้าของบ้านใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

เตรียม 6 เอกสารสร้างบ้านสำคัญ! ที่เจ้าของบ้านใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

17 ต.ค. 2565   ผู้เข้าชม 153

เมื่อคิดจะสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย สิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านทุกคนต้องรู้คือ การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า หากไม่ยื่นขออนุญาตจะถือว่ากระทำการผิดกฎหมายและมีบทลงโทษ เจ้าของบ้านจึงต้องเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตให้ครบถ้วน หากเตรียมเอกสารไม่ครบก็ไม่สามารถดำเนินการสร้างบ้านได้ ซึ่งการยื่นเอกสารสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องทำ นอกจากจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย และป้องกันการโดนละเมิดสิทธิ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสร้างบ้านนั้นได้มาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการก่อสร้าง มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยระยะยาว 

6 เอกสาร ที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมเพื่อยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน

การเตรียมเอกสารสร้างบ้านมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องเตรียมให้ครบเพื่อยื่นขออนุญาตได้อย่างราบรื่น ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวม 6 เอกสารสำคัญ ที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน มีอะไรบ้าง ตามไปดูพร้อมกันได้เลย

แบบคำขออนุญาต

เจ้าของบ้านต้องกรอกเอกสารใบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ในกรณีเจ้าของบ้านไม่สามารถยื่นขออนุญาตด้วยตนเอง สามารถแนบหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นขออนุญาตก่อสร้างแทนได้


แบบแปลนบ้าน 5 ชุด

เอกสารแบบแปลนบ้านบอกรายละเอียดการสร้างบ้าน ประกอบด้วย รูปแบบบ้าน โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นแบบแปลนที่ได้มาตรฐาน มีการเซ็นรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร กรณีที่ไม่มีสถาปนิกเซ็นรับรอง สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นได้


รายการคำนวณ 1 ชุด

เอกสารที่คำนวณโดยวิศวกร ช่วยยืนยันว่าแบบบ้านผ่านการออกแบบโดยวิศวกร มั่นใจได้ในมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยระยะยาวหลังสร้างเสร็จ


สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ

สถาปนิกและวิศวกรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต้องเซ็นเอกสารรับรองเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด 


สำเนาโฉนดที่ดิน

สำเนาโฉนดที่ดินเพื่อแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดิน หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ส.3) และแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)


หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

กรณีเช่าที่ดินเพื่อสร้างบ้าน ต้องมีเอกสารการอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างบ้านจากเจ้าของที่ดิน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน ไม่เพียงเท่านั้นนอกจาก 6 เอกสารข้างต้นที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมแล้ว ยังต้องมีการขออนุญาตเพื่อขอใช้มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีเอกสารที่ใช้ในการขอแตกต่างกัน


การขอมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าชั่วคราวในการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างนั้น สามารถยื่นขอมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

การขอมิเตอร์น้ำประปา

  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการขอติดตั้งการใช้น้ำ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง

 

การขอมิเตอร์ไฟฟ้า

  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (หากยังไม่ได้ สามารถถ่ายใบคำแทนได้)
  4.  โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
  5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 

เมื่อเตรียมเอกสารครบทั้ง 6 ข้อ สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการนัดตรวจสถานที่ และตรวจเอกสารที่ยื่นคำขอ หากถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตให้ภายใน 45 วัน การขอเอกสาร สร้าง บ้านมีความสำคัญ เพราะเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าการออกแบบบ้านมีความแข็งแรง ปลอดภัย และเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

 

การเตรียมเอกสาร สร้าง บ้านไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากเตรียมเอกสารครบถ้วนก็สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น และถ้าหากเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลการสร้างบ้านครบวงจร ก็จะช่วยให้คุณเบาใจลงได้มาก เพราะทีมงานพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างเข้าใจง่าย ที่ ปัญญาฤทธิ์โฮม บริษัทรับสร้างบ้าน เชียงใหม่ เรามาพร้อมทีมงานสถาปนิกและวิศวกรมากประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพ พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน วางใจได้เลยเมื่อมาปรึกษาเรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักเลย!

 

 


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่อเติม โรงจอดรถ อย่างไรดีให้เหมาะกับบ้านของคุณ
09 ส.ค. 2565

ต่อเติม โรงจอดรถ อย่างไรดีให้เหมาะกับบ้านของคุณ

รอบรู้เรื่องบ้าน
สร้างบ้านมาหลายปี รอยร้าวตามผนัง เต็มไปหมดทำยังไงดี ?
15 ต.ค. 2564

สร้างบ้านมาหลายปี รอยร้าวตามผนัง เต็มไปหมดทำยังไงดี ?

รอบรู้เรื่องบ้าน
มาสร้าง บ้านประหยัดพลังงาน ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างลดความร้อน
20 มิ.ย. 2565

มาสร้าง บ้านประหยัดพลังงาน ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างลดความร้อน

รอบรู้เรื่องบ้าน