รู้หรือไม่! สร้างบ้านต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้าง ?

รู้หรือไม่! สร้างบ้านต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้าง ?

27 ม.ค. 2565   ผู้เข้าชม 68

การวางแผนสร้างบ้านสักหลังนอกจากการออกแบบบ้าน เตรียมงบประมาณ จัดหาบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องดำเนินการติดต่อก่อนการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นคือ การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย เพื่อเป็นการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 

บทความนี้ปัญญาฤทธิ์โฮมได้รวบรวมหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องติดต่อขออนุญาตก่อนการสร้างบ้านมาให้ทุกคนแล้ว จะมีหน่วยงานไหนบ้างนั้นไปดูกันเลย

สารบัญ

 

1. หน่วยงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่สร้างบ้าน เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง

การขอใบอนุญาตก่อสร้าง สามารถติดต่อขอใบอนุญาตได้จากหน่วยงานในเขตพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งในการก่อสร้างบ้านเช่น สำนักงานเขตหรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

 • เอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
 • เอกสารแบบแปลนบ้าน ที่แสดงแผนผังบริเวณบ้าน รายละเอียดก่อสร้างของงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโดยได้รับการเซ็นรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร กรณีที่ไม่มีสถาปนิกสามารถติดต่อองค์การส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อขอแบบแปลนบ้านมาตรฐานได้
 • หนังสือรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารภายในที่ดินนั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขออนุญาตด้วยตนเองแต่มีตัวแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

 


 

2. หน่วยงานท้องถิ่นที่บ้านตั้งอยู่เพื่อขอเลขที่และทะเบียนบ้าน

การจะติดต่อขอเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้าน ต้องติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล เพื่อขอทะเบียนบ้านและเลขที่บ้าน โดยตามกฎหมายต้องติดต่อภายใน 15 วันหลังสร้างบ้านเสร็จ 

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมขอเลขที่และทะเบียนบ้าน

 • เอกสาร ทร.9
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งขอทะเบียนบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจกรณีมีตัวแทนมาติดต่อ
 • รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่เสร็จแล้วทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ หน้า หลัง ซ้าย ขวา

 


 

3. การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขอติดตั้งประปา 

ยื่นแบบคำร้องที่การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขอติดตั้งประปาได้ตามพื้นที่ของบ้าน ผู้ที่มีบ้านอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สามารถติดต่อได้ที่การประปานครหลวง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค 

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมเพื่อขอติดตั้งประปา

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการติดตั้งประปา (ขอได้ในกรณีที่ได้รับเลขที่บ้านและสมุดสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว)
 • หนังสือยินยอมกรณีผู้ยื่นเรื่องไม่ใช่เจ้าของบ้าน

 


 

4. การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 

การติดต่อขอติดตั้งไฟฟ้า สามารถติดต่อหน่วยงานของการไฟฟ้า ที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ที่มีการก่อสร้างนั้น ๆ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมเพื่อขอใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 

 • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งไฟฟ้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 


 

5. กรมทางหลวงเพื่อขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า – ออกทางหลวง

การติดต่อเพื่อขออนุญาตทำถนนเชื่อมต่อกับทางเข้า-ออกทางหลวง สามารถขออนุญาตได้ตั้งแต่ ระหว่างการก่อสร้างจนบ้านเสร็จสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา 

เอกสารที่จำเป็นเพื่อขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า – ออกทางหลวง

 • แบบฟอร์มคำขออนุญาตของกรมทางหลวง
 • แบบแปลนก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง
 • ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายโฉนดที่ดินที่ต้องการทำทางเชื่อมทางหลวง
 • หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้อื่นยื่นเรื่องติดต่อแทนเจ้าของบ้าน

สร้างบ้าน ติดต่อหน่วยงานใด

เพื่อให้บ้านของเราสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ หากใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านและกังวลด้านการเตรียมเอกสารต่าง ๆ การเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน จะช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการทางด้านเอกสารลงไปได้ เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและติดต่อหน่วยงานแทนเจ้าของบ้าน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายได้  

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม “ปัญญาฤทธิ์โฮม บริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่” เรายินดีให้บริการรับสร้างบ้านอย่างครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ที่พร้อมบริการสร้างบ้านให้แก่คุณ ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่ให้บริการดังนี้ รับสร้างบ้านเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

เลือกใช้ ฝ้าใต้หลังคา แบบไหนดีที่ช่วยให้บ้านเย็น
19 ก.ย. 2565

เลือกใช้ ฝ้าใต้หลังคา แบบไหนดีที่ช่วยให้บ้านเย็น

รอบรู้เรื่องบ้าน
เลือก หลังคาบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย อย่างไรให้ถูกหลัก อยู่แล้วรมรื่นปลอดภัย
25 ต.ค. 2565

เลือก หลังคาบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย อย่างไรให้ถูกหลัก อยู่แล้วรมรื่นปลอดภัย

รอบรู้เรื่องบ้าน
สร้างบ้านหรู งบประมาณไม่บานปลาย ทำได้จริงหรือ ?
25 ต.ค. 2565

สร้างบ้านหรู งบประมาณไม่บานปลาย ทำได้จริงหรือ ?

รอบรู้เรื่องบ้าน