ชัวร์ก่อนสร้างบ้าน! ต่อเติมบ้านแบบไหนต้องขอใบอนุญาต ?

ชัวร์ก่อนสร้างบ้าน! ต่อเติมบ้านแบบไหนต้องขอใบอนุญาต ?

25 ส.ค. 2564   ผู้เข้าชม 113

การสร้างบ้านทุกครั้งแน่นอนว่าจะต้องขอใบอนุญาตการก่อสร้างบ้าน แต่การต่อเติมบ้านจะต้องขอใบอนุญาตด้วยรึเปล่า ? ผู้ที่กำลังวางแผนจะต่อเติมบ้านหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าจะต้องขอใบอนุญาตหรือไม่ เพราะการต่อเติมบ้านของแต่ละคนนั้นมักมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงการให้คำนิยามการต่อเติมบ้านที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย 

ดังนั้น บทความนี้ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน ว่าการต่อเติมบ้านแบบไหนที่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตบ้าง ไปดูกันเลยครับ

มารู้จักกันดีกว่าว่าการต่อเติมบ้านในทางกฎหมายนั้น คืออะไร ? 

การต่อเติมบ้านของแต่ละคนอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่ในทางกฎหมายควบคุมอาคารได้ระบุไว้ว่า การต่อเติมบ้านหรือดัดแปลงบ้าน คือ การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายพื้นที่ให้บ้าน ไม่ว่าจะเป็น แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก พื้นที่ใช้สอย โครงสร้างและอื่น ๆ ที่ทำให้ผิดแปลกไปจากตัวแบบบ้านเดิมที่ได้สร้างไว้

สำหรับการต่อเติมบ้านในแต่ละเขตพื้นที่จะต้องทำการขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ ซึ่งได้แก่ 

 • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 • นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตพัทยา
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ทุกครั้งก่อนการขออนุญาตต่อเติมบ้านจะต้องยื่นเอกสารการต่อเติมบ้านประกอบด้วย ซึ่งเอกสารการต่อเติมบ้านนี้จะต้องออกแบบโดยวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวบ้านหรืออาคารของคุณครับ รวมไปถึงป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือผู้อาศัยใกล้เคียง

ต่อเติมบ้านแบบไหนต้องขอใบอนุญาต

การต่อเติมบ้านไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ ผู้ที่กำลังวางแผนจะต่อเติมบ้านควรศึกษากฎหมายควบคุมอาคารเสียก่อน เพราะทุกครั้งของการต่อเติมบ้านของเราอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านให้เกิดความเดือดร้อนและรำคาญใจไม่ว่าจะเป็นการเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ หรืออาจส่งผลกระทบให้ต้องปิดกั้นพื้นที่สัญจรชั่วคราวในบริเวณที่กำลังก่อสร้าง ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อเติมบ้านแบบไหนต้องขอใบอนุญาตเพื่อไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

 • การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านในส่วนของโครงสร้าง เช่น เสา คาน รวมไปถึงการสร้างห้องใหม่ ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 5 ตารางเมตรจะต้องขอใบอนุญาตการต่อเติมบ้านทุกกรณี
 • การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านโดยการขยายพื้นที่ให้ใกล้ชิดระยะเขตรั้วบ้าน จะต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานและเพื่อนบ้าน จึงจะไม่เป็นการรุกร้ำความเป็นส่วนตัว
 • สำหรับอาคารที่มีความสูง 9-23 เมตร หากต้องการดัดแปลงหรือต่อเติมบานประตู หน้าต่าง รวมไปถึงระเบียง จะต้องมีระยะห่างจากเขตรั้วไม่ต่ำกว่า 3 เมตร 

หมายเหตุ: ทุกการดัดแปลงและต่อเติมบ้านจะต้องเหลือพื้นที่โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 30 เปอร์เซ็นต์เสมอ

 

ดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขอใบอนุญาต มาดูกัน!

 • การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านโดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม
 • การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่มีผลต่อโครงสร้าง เช่น ทาสีผนัง ฝ้าเพดาน ปูพื้นผิวที่มีน้ำหนักไม่มาก เป็นต้น
 • การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านให้เพิ่ม-ลดรวมกันแล้วไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยจะต้องไม่กระทบกับงานโครงสร้างบ้านเป็นอันขาด
 • การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมบ้าน การเพิ่ม-ลด หรือขยายพื้นที่ของอาคาร จะต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างเดิมเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเดิม

หากไม่ปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารจะเกิดอะไรขึ้น ?

การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านที่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตในการก่อสร้าง หากเจ้าของบ้านไม่ปฎิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารก่อสร้างจะต้องได้รับโทษ ดังนี้

 • เจ้าของบ้านจะต้องได้รับโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ) และทำการปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติการต่อเติมบ้านให้ถูกต้อง
 • หากเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียง หลังคาติดกันได้มีการร้องเรียนหรือเจ้าพนักงานพบเห็นการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งเอกสารระงับการก่อสร้างได้
 • หากเจ้าของบ้านไม่ปฏิบัติหรือละเลยคำสั่งของเจ้าพนักงานทุกกรณี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิ์ออกใบรื้อถอนอาคารทิ้งทั้งหมดหรือรื้อทิ้งเฉพาะส่วนที่ทำผิดกฎหมายควบคุมอาคารได้ทันที

ทั้งนี้การดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ควรได้รับการปรึกษาและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะมั่นใจได้ว่าถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการต่อเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคารหรือบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันตรายที่ไม่คาดฝัน ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนต่อเติมบ้านนะครับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้าน

ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่ ยินดีให้บริการครับ เราจะทำให้การสร้างบ้านของคุณจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ปัญญาฤทธิ์โฮม เราให้บริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจร ตั้งแต่ก่อนสร้างไปจนถึงส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพแก่คุณ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ซึ่งปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่มีเขตพื้นที่การให้บริการ ดังนี้ รับสร้างบ้านเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา


สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

เลือกสีทาบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ให้การเงินปัง การงานพุ่ง
27 ก.ย. 2564

เลือกสีทาบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ให้การเงินปัง การงานพุ่ง

รอบรู้เรื่องบ้าน
6 เหตุผลสร้างบ้านเองทำไมจึงดีกว่าซื้อบ้านโครงการ
23 ม.ค. 2565

6 เหตุผลสร้างบ้านเองทำไมจึงดีกว่าซื้อบ้านโครงการ

รอบรู้เรื่องบ้าน
8 สิ่งมงคลเรียกทรัพย์ เสริมดวง ตามหลักฮวงจุ้ย ที่ต้องมีติดบ้าน!
25 ต.ค. 2565

8 สิ่งมงคลเรียกทรัพย์ เสริมดวง ตามหลักฮวงจุ้ย ที่ต้องมีติดบ้าน!

รอบรู้เรื่องบ้าน