บริการรับตรวจรับบ้าน อาคาร และคอนโดเชียงใหม่

รับตรวจสอบบ้าน อาคาร และคอนโด

บริการรับตรวจรับบ้าน อาคาร และคอนโดเชียงใหม่

ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่บริการตรวจรับบ้าน อาคาร คอนโด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจรับก่อนโอนกรรมสิทธิ์ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพจากปัญญาฤทธิ์โฮม ที่จะมาช่วยสร้างความมั่นใจคุณภาพที่พักอาศัยให้แก่คุณ 


ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่ เราให้บริการรับตรวจรับบ้าน อาคาร คอนโด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจรับก่อนโอนกรรมสิทธิ์ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน และเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบบ้านของคุณ ให้เป็นไปตามมารฐานที่แบบได้กำหนดไว้ เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยของที่พักอาศัยและพร้อมที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการส่งมอบบ้านในที่สุด

ขั้นตอนการใช้บริการตรวจรับบ้าน อาคาร และคอนโด มีดังนี้

 1. วิศวกรนัดหมายการตรวจสอบงานครั้งที่ 1
 2. ดำเนินการตรวจสอบงาน
 3. จัดทำเอกสารรายงานความเรียบร้อย
 4. วิศวกรนัดหมายการตรวจสอบงานครั้งที่ 2
  (หลังจากดำเนินแก้ไขเรียบร้อย)
 5. ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง
 6. จัดทำเอกสารรายงานความเรียบร้อย
 7. ส่งมอบเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า เพื่อเตรียมโอนกรรมสิทธิ์
  (ในกรณีที่ไม่มีข้อบกพร่องของบ้าน)

ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่พร้อมที่จะช่วยดูแลการตรวจรับบ้านของคุณ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คุณต้องการ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ปัญญาฤทธิ์โฮมบริษัทรับสร้างบ้านเชียงใหม่เราให้บริการในเขตพื้นที่ดังนี้ รับสร้างบ้านเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา 


บริการที่เกี่ยวข้อง